BẢNG GIÁ THIẾT KẾ 2021. 

[supsystic-tables id=1]

QUI MÔ HỒ SƠ THIẾT KẾ: 

[supsystic-tables id=2]